نشستی با فعالان تابلو فرش در سردرود

1394/3/20


نشستی با فعالان تابلو فرش در سردرود

نشستی با فعالان تابلو فرش در سردرود

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، حمید کارگر در این نشست پدیده تابلوبافی را دارای وجوه توأمان مثبت و منفی دانست و از برنامه مرکز متبوعش برای ترسیم نقشه راه در این زمینه خبر داد.

 وی به اشتغالزایی گسترده به عنوان یکی از شاخصه های مثبت تابلوبافی اشاره کرد و افزود: طراحی و بافت تابلوفرش بدون پیوند با اصالت ها و گذشته تاریخی فرش ایرانی و یا حتی بافته های تصویری ایران شایسته نیست و اگر هویت هنری مشخصی برای این تابلوها در نظر نگیریم به بیراهه رفته ایم.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: بافتن تابلو فرش با طرح دلار، نمادهای غربی، شیوخ عرب و مواردی از این دست بدون کمترین قرابت با طرح و نقش ایرانی آسیب رسان خواهد بود و حتی برای شیوه عرضه و ارایه تابلوفرش نیز باید تدبیر مناسبی شود.

وی همچنین گفت: یکی از برنامه های مصوب مرکز ملی فرش ایران در سال 1394 بحث و بررسی و ترسیم خط مشی در همین حوزه ها برای تابلوبافی است که برپایه آن بکوشیم ضمن بهره بردن از مزایای ارزشمند این پدیده، آسیب ها را به حداقل برسانیم.

کارگر از حضور نماینده این بخش در ستاد بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف و پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر جانمایی مستقل برای عرضه کنندگان تابلوفرش در این نمایشگاه به عنوان برخی گامهای حمایتی مرکز ملی فرش ایران نام برد و با اشاره به ثبت ملی تابلوفرش سردرود، گام برداشتن برای ثبت جهانی آن را نیز وعده داد.

در این جلسه ایجاد شهرک صنفی تابلو فرش از جمله درخواست های اتحادیه تابلو فرش بود که در این باره رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از هم افزایی و تمرکز بخشی به واحد های صنفی است از آمادگی خود برای همراهی و حمایت از ایجاد این شهرک خبرداد.

گفتنی سرپرست مرکز ملی فرش ایران افزون بر گفت و گو با فعالان بافت تابلوفرش در این شهرستان، از ساختمان در حال احداث مرکز تجارت بین المللی تابلو فرش در سردرود نیز بازدید کرد.

 
  

بازگشت به قبل

افزودن یک نظر