تابلو فرش مادربزرگ

7
عرض: 40
ارتفاع: 55
رنگ: 60
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1390

بازگشت به قبل