تابلو فرش شیردوش

IMG 1095
عرض: 100
ارتفاع: 70
رنگ: 110
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل