تابلو فرش سلاطین

IMG 0981
عرض: 210
ارتفاع: 160
رنگ: 80
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1390

بازگشت به قبل