تابلو فرش سرسره باز

IMG 1610
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 90
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391
IMG 1610

بازگشت به قبل