تابلو فرش سرخپوست

Photo 2016-04-04 18-44-20
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 120
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل